Nisdariya Erzing U Dev Diran


Select Your Package

4385 zindî kirin 0 şîrove

Shell Teknik

Biha: € 4500

İstanbul, Tirkîye

4275 zindî kirin 0 şîrove

Composite Filling

Biha: € 80

İstanbul, Tirkîye

4274 zindî kirin 0 şîrove

P.R.P

Biha: € 220

İstanbul, Tirkîye

4272 zindî kirin 0 şîrove
4172 zindî kirin 0 şîrove

Sinüs lifting

Biha: € 800

İstanbul, Tirkîye

4123 zindî kirin 0 şîrove

Box Techniques

Biha: € 9750

İstanbul, Tirkîye

4113 zindî kirin 0 şîrove

Bleaching

Biha: € 280

İstanbul, Tirkîye

4037 zindî kirin 0 şîrove

Dental Implants

Biha: € 595

İstanbul, Tirkîye

4019 zindî kirin 0 şîrove

Veneer Crown Ceramic

Biha: € 195

İstanbul, Tirkîye

4000 zindî kirin 0 şîrove

Orthodontic treatment

Biha: € 2000

İstanbul, Tirkîye

3947 zindî kirin 0 şîrove

MONOBLOK İMPLANT

Biha: € 1000

İstanbul, Tirkîye

3815 zindî kirin 0 şîrove

Root Canal Treatment

Biha: € 150

İstanbul, Tirkîye

3738 zindî kirin 0 şîrove

CEREC

Biha: € 700

İstanbul, Tirkîye

3694 zindî kirin 0 şîrove

Bone Graft

Biha: € 700

İstanbul, Tirkîye

3451 zindî kirin 0 şîrove

Porcelain Laminate Veneer

Biha: € 325

İstanbul, Tirkîye

2639 zindî kirin 0 şîrove

Anesthesia

Biha: € 346

Antalya, Tirkîye

1549 zindî kirin 0 şîrove

قلع ضرس العقل

Biha: € 82

Antalya, Tirkîye