Map2heal tenduristî yé de sînor nasnake

îro 801Pisporên tenduristiyê li Map2heal'é çalak in

  • THTC: Turkish Healthcare Travel Council

Ji bo nexweşén navnetewî kar én Map2heal'é

Bémişe bigihijin xebatkarén tenduristîyé yén li hemû diné

Dermankirina ji bo we ya herî baş dibe ku welatek din be.Sazumana me de lékolîna sazvyén tenduristîyé bikin û xizmetén wan de kar bibînin.Bi zimané xwe de ji wan re bi kevimn tékilîyé!


Xebatkarén tenduristîyé yén li ser nexşé bigerin

Bi zimané xwe we li ser Map2heal de xalkén tenduristî ye (Bijişk,Nexweşxane,Dermanxane) bibinin.

Xizmet a di gavé de axavtin û wergerîna çalak

Map2heal'é de bi serwés a wergerîna qezî yé re zimané xwe de alîkar én tenduristî yé re bikevin tékîlî yé.

Nivîsar u réber é tendurustî yé

Xalikén tenduristî yé bikolin û nivîsa bi zamané xwe bi xwûnin.

Pirskirina biha û beste

Bi nexweşxane u acente re bikevin tekili yé û ji bo dermankirina xwe beste u biha yén herî baş pirs bikin.

Dosyeya béheq bi şîne

“Bé réya Map2heal'é encamén dermankirina xwe (Tomografi, Anjiyografi, MR, Ekokardiyografi) bi lez ji bo bijîşké bi şînin.

Nérînén duyem yén çalak

Ji bo tenduristîya xwe hinek pirsa bijîşkén dî re ji pirsa bikin û bi çalak bi kevin konferans a dimen a .

Bi zimané xwe de teşe yén bi destûr

Ji bi nexweş én navnetewi form én agahdarî û yén hatin pejirandî (17 zimanén cûda 4.000 formén hatin pejirandî)

Rehabîlîtasyona teknîka bilind

Sazumana xizmeta şopdariya nexweş a "High-Tech" we bimînin otélén 5 sterk