Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Mobîl +91 22 4127 7702
Cih de +91 22 4127 7702
Cih de +91 93149 77702
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan CBD BELAPUR, MUMBAI. INDIA

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Reklam

Té barkirin

Serdab a dem é

Té barkirin