Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de 444 99 11
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Rûpela Webé lokmanhekim.com.tr/
Navnîşan Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:119 Etlik Keçiören / Ankara

Galerî

Pirtûk a

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin