Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 322 454 4491
Navnîşan Gazi Paşa Blv. Kodol Apt. Kat 1 Daire:1 Adana

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin