Beyin ve Sinir Cerrahisi


Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Kliniği’nde hem erişkin hem de pediatrik hasta grubunda görülen beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Klinikte yüksek teknoloji ve deneyim gerektiren ileri uygulamalar da kusursuz olarak yapılabilmektedir.
Çavkanî Url: http://www.livhospital.com/tibbi-hizmetlerimiz/beyin-ve-sinir-cerrahisi/5

Liv Hospital’da Kompleks cerrahilerin gerektirdiği uzman kadrosu ve teknolojik alt yapısıyla dünya standartlarında bir donanımla, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti verilmektedir.

Onkoloji Konseyi İle İdeal Tedavi

Liv Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde histopatolojik değerlendirmeler mikroskobik incelemenin yanı sıra, 9-14 alt birimden oluşan immünhistokimyasal paneller uygulanmakta ve sonuçlar Nöroşirürji, Onkoloji, Nöroradyoloji ve Patoloji uzmanlarının da yer aldığı haftalık tümör konseylerinde tartışılmaktadır. Bu şekilde hastaların cerrahi sonrasında ideal tedavi şeması oluşturulmakta, hastanın radyoterapi ve kemoterapi gibi ek tedavi yöntemlerine ihtiyacı olup olmadığı belirlenmektedir.

Kompleks Hastalıklarda Yüksek Başarı

Nitelik ve zorluk derecesi dikkate alındığında yapılan ameliyatların büyük kısmı kompleks beyin ve omurilik tümörleri, anevrizma, hemifasiyal spazm, trigeminal nevralji, parkinson ve distoni gibi hastalıklar olmakla beraber genel nöroşirürji (beyin ve sinir cerrahisi) pratiğinde yer alan hastalıklara yönelik yaklaşımlar gerçekleştirilmiştir. Liv Hospital Beyin Cerrahisi Kliniği’nde geçtiğimiz yıl yapılan özellikli beyin cerrahilerinde enfeksiyon ve komplikasyon oranı %0 olarak belirlenmiştir.

JY12bS.jpg

Üstün Donanım

Kliniğimizde gerekli vakalarda elektrofizyolojik monitorizasyon yapılarak nörolojik fonksiyon kaybı riski en aza indirgenmektedir. Tüm kranial vakalar operasyon sonrası ilk gün tek yataklı izole odalar şeklinde düzenlenmiş yoğun bakım ünitesinde beyin cerrahisi ve yoğun bakım ekibinin ortak yaklaşımı ile izlenmekte ve genellikle ertesi gün odasına transfer edilip hasta için en güvenli ve en doğru dönemde taburcu edilmektedir. Çoğu vakalarda ameliyat sırasında veya sonrasında kan transfüzyonu gerekmemiştir. Bu sonuçların elde edilmesinde deneyimli ekip çalışması ve ileri teknolojik donanım önemli rol oynamaktadır.

Pediatrik hastaların ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası takibinde hastanemiz pediatri bölümü birinci derecede aktif rol oynamakta ve hastalar yattıkları sürece pediatri uzmanları ile birlikte takip edilmektedir.

Klinikte Yapılan Genel ve Kompleks Cerrahi Uygulamalar

Disk hernileri, dejenerativ omurga hastalıkları
Periferik sinir cerrahisi,
Konjenital malformasyonlar,
Kompleks beyin ve omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi,
Anevrizma, kavernom ve AVM gibi vasküler malformasyonlara yönelik cerrahi tedaviler,
Parkinson hastalığı, tremor ve distoni gibi hareket bozukluklarının cerrahi tedavisi ve epilepsiye yönelik ileri cerrahi uygulamaları yapılmaktadır.

TRJqpT.jpg

Tümör Konseyi

Liv Hospital Kanser Merkezi’nde her Perşembe farklı disiplinlerde uzmanlaşmış hekimlerin bir araya gelmesiyle oluşan Tümör Konseyi’nde, vakalara multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşılmaktadır. Bu konseyde hekimler, vakalarına kişiye özel tedaviler uygulamaktadır.

Günümüzde kanserdeki başarı şansı; hastaya, kanserin tipine ve uygulanan tedavi yaklaşımına göre değişmektedir. Kişiye özel çok yönlü tanı ve tedavi, bu konudaki en önemli adımdır. Bu yüzden de tedavi seçeneklerinin sunumunda, farklı disiplinlerden hekimlerin bir araya gelerek hastaya en uygun tedaviye karar vermesi, kanser hastaları için hayati önem taşımaktadır.


şirove yan

Té barkirin...

Nivîskar

Ortopedî û trawmatolojî û 48 héj

Nivîsarén bi baldar