Li ser Map2heal'é bi sedan endam û sazî yén tenduristî yé re xwedî yé bext é şirîkatî ye bibin!

Navend a sazûman a ajans a Map2heal

Peşketin én dawî yén a ger a tenduristî û teknolojî yé bi şopînin

Bi tené révingiti ya sazûman a nivîsîne ké bi sedan saziyén tenduristiye re şirîkat î bikin. Pirsîyar i ya biha û bestén dermankirin a xwe yén navnetewi bi firoşin.


17 ziman in cuda de ragihandin

Bibin perçe ké Map2heal'é u rupel ek 17 ziman an té nasin xéyî bibin! Best én xwe yé dermankirin é bi zimané xwe rupel a xwe ya profesyonel de nişan bidin!

Sazî yén navnetewî

Bi çend tikandina qeyd bibin map2heal ê ú derfeta amadekirina sedan tedaviyên di pergala saziyên tenduristiyê ya me de dest bixin.

Besteyén dermankiriné yén çalak

Beste yén sazî yén tenduristî yé hemû cihén diné bi firoş in. Ew bestene li internet é,ragihandin a civakî,kovar û boroşûr ade té weşandin.

Pirskirina bihayé

Di pergala nivîsbariyê ya map2heal ê de bigihijin agahiyên nexweşan û nêrîn an jî fiyetên pêşniyazî saziyên tenduristiyê bigirin. Hûn dikarin di derheqê raborî, sazkirin û xizmetên wê saziya tenduristiyê bi awayekî online bigihînin nexweşên xwe.

Firoştina network ya çalak

Bi sazumana Map2heal'é hun dikarin besteyén xwe bifiroşin. Bi dehan zimanan nexweşén bi besteyén ve baldar xizmeté bila bistînin.

Bawerî û zelalî

Map2heal,derbarê xizmetén ajans é de agahî yan kom dike û nexweş wekî ji nexweşxanê té derxistin jér a té şandin. Wa pévajoy a parézer dişopînin. Li heman dem é de hûn jî li ser sazüman a Map2heal'é dikarin bişopînin.

Besteyén çalak

Hûn di karin besteyén xwe bi bînin

Hêj