Légerîn

Palavk a

Encam an

Encam tébar kirin...

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide