Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +40 744 606 635
Cih de 0040742002210
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Rûpela Webé thtdc.org
Navnîşan Sos. Stefan cel Mare, nr. 35, bl. 31, scara 4, ap. 116, sector 2, Bucurestı

Serwîs a nexweşén navnetewî

Madalina Dobrica

Madalina Dobrica

Română

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Reklam

Té barkirin

Serdab a dem é

Té barkirin