Destlédan

Agahî yen ragihandin é
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan Lenana Towers, 1st floor, Miftah Holding Office Lenana Road, Kilimani P.O Box 100360 - 00101 Nairobi - Kenya

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Reklam

Té barkirin

Serdab a dem é

Té barkirin