Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Mobîl +251911663626
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan Ethiophia Addis Ababa Phone +251911663626 Email - henokyees@gmail.com

Galerî

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin