Destlédan

Agahî yen ragihandin é
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan 220030, Minsk, Belarus Komsomolskaya str. 18-205

Galerî

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin