Destlédan

Agahî yen ragihandin é
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan Kütahya Karayolu 13. Km - Afyonkarahisar

Galerî

Pirtûk a

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Tékîlîyé de bibin

Serdab a dem é

Té barkirin