Destlédan

Agahî yen ragihandin é
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Rûpela Webé dentbeaute.com
Navnîşan Maslak Mah., Bilim Sok., Sun Plaza, Kat:1 No:5 İstanbul

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Reklam

Té barkirin

Serdab a dem é

Té barkirin