Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Mobîl +90 532 263 5076
Cih de +90 242 313 1304
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan Yeşilbahçe Mah. Yorgancıoğlu St. A 209 Antalya

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin