Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Mobîl +90 532 365 2010
Cih de +90 242 243 1314
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan 100. Yıl Cad. Levent Apt. No:61/5 Antalya

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin