Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 312 419 5965
Navnîşan Hatay Sok. No:8/8 Kızılay Ankara

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin