Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 322 226 9565
Faqs +90 322 459 3638
Navnîşan Cevdet Yurdakul Cad. Akdoğan Medikal Plaza No:42 Kat 5 Daire:16 Adana

Galerî

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin