Ew profîlé ne hat pejirandin!

Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 322 457 37 39
Faqs +90 322 457 12 32
Navnîşan Gazi Paşa Blv. M. Görgün Apt. No.124/4 Kat 2 Seyhan Adana

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin