Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 322 457 4369
Faqs +90 322 457 2838
Navnîşan Gazi Paşa Blv. Adana

Galerî

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin