Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 312 431 7666
Navnîşan Ziya Gökalp Cad. No:24/24 Kızılay, Çankaya

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin