Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 312 433 4111
Navnîşan Ziya Gökalp Cad. Metro Han No:24 D:47 Çankaya Ankara

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin