Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 312 417 1211
Navnîşan Selanik Cad. Oba Han No:36 K:4 D:18 Kızılay Ankara

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin