Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 322 458 6363
Navnîşan Gazi Paşa Bulv. Toros Cad. Cihan Apt. K:2 Ceyhan Adana

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin