Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 312 426 1450
Faqs +90 312 467 9706
Rûpela Webé cankayahastanesi.com.tr
Navnîşan Bülten Sokak No:44 Çankaya Ankara

Çankaya Hastanesi
Cih de +90 (312) 426 14 50
Faqs +90 (312) 467 97 06
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Rûpela Webé cankayahastanesi.com.tr
Navnîşan Bülten Sok. No:44 Ankara

Galerî

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin