Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 312 440 1919
Navnîşan Turan Güneş Bulv. No:38 D:8 Yıldız, Çankaya Ankara

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin