Ew profîlé ne hat pejirandin!

Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de 90 216 492 10 65
Navnîşan Halk Cad. Arif Hikmet Paşa Apt. No:76 K:2 İstanbul

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin