Destlédan

Agahî yen ragihandin é
Cih de +90 232 412 4151
Faqs +90 232 278 1266
E-poste Navnîşan a E-poste yé {kişi}
Navnîşan Mithatpaşa Cad. No 1606 Inciraltı Yerleşkesi 35340 Balçova İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cih de +90 (232) 412 22 22
Navnîşan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir

Galerî

şirove yan

Daxûyanîyén hatin pejirandin tune ne .Çima bar nakî?

Héj zehftir nîşan bide Héj kemtir nîşan bide

Serdab a dem é

Té barkirin