SAS Metoduşirove yan

Té barkirin...

Nivîskar

Nivîsarén bi baldar