Robotla Kalp Ameliyatı


Robotla Kalp Ameliyatı

şirove yan

Té barkirin...

Peyam én nivîskar

Birînên Biçûk we (Awaya Girtî) Guhortina Deré Aort û Asendon Aort

Emeliyatén sereke yên demeké,yén ku hemû kesé destnedayî,guhortina aorté ku yén ...

Zehftir bixwûne...

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de ...

Zehftir bixwûne...

Stent an Bypass

Di nava rehên dil(qelp) de, bi vekirina rehên girtî borîyên lajwerd yên biderman...

Zehftir bixwûne...

Nivîsarén bi baldar

Stent an Bypass

Di nava rehên dil(qelp) de, bi vekirina rehên girtî borîyên lajwerd yên biderman...

Birînên Biçûk we (Awaya Girtî) Guhortina Deré Aort û Asendon Aort

Emeliyatén sereke yên demeké,yén ku hemû kesé destnedayî,guhortina aorté ku yén ...

Guhortina Deré Aort; Çima Birîya Biçûk?

Her rojén derbas dibin teknolojîyé de péş ketin çé dibin. Beşa me ya tipe jî de ...